De moed hebben om tegemoet te treden wat op je weg komt; daar draait het om.

Winkel

Winkel 

Winkel

Gedrag

In dit boek wordt uitgewerkt hoe je naar gedrag van jezelf en anderen kunt kijken. De competentie aandacht en begrip tonen komt aan de orde. Inleven in andermans gevoelens, luisteren, interesse tonen, verdraagzaamheid en welwillendheid tonen, anderen steunen en jezelf kennen en laten zien zijn hierbij van belang.  [Klik hier voor een uitgebreide recensie] Het boek kost € 22,50 . [Klik hier om te bestellen]

Teleurstellingen

In dit boek wordt uitgewerkt hoe je om kan gaan met een teleurstelling van jezelf en die van anderen. Hoe ga je om met feedback, hoe reageert de ander op jou en wat kan je in je reactie laten zien zodat de situatie voor jullie allebei prettig is. Het boek kost € 21,95. [Klik hier om te bestellen]

Seksualiteit

Seksualiteit en intimiteit zijn aspecten van ons dagelijks leven, ook in die van de zorgvrager. In dit deel lees je over lastige situaties en leer je je eigen grens te trekken en naar de behoefte van de zorgvrager te blijven kijken. Het  boek kost €21,95.[Klik hier om te bestellen]

Agressie

In dit deel lees je veel over verschillende vormen van agressie. In casuïstiek lees je wat het is, hoe je het kan voorkomen en hoe je er mee om kan gaan. Zelfreflectie krijgt in dit boek aandacht. Het boek kost €23,21. [Klik hier om te bestellen].

Sociale Vaardigheden OK

Sociale vaardigheden op de OK is een lesboek voor operatieassistentes en anesthesiemedewerkers. Het is onderdeel van de reeks Operatieve Zorg & Technieken. Het bestaat uit vier delen, waarin respectievelijk het persoonlijk functioneren, samenwerken, effectiviteit en efficiëntie en veranderingsprocessen uitvoerig aan bod komen. Het leerboek is verrijkt met uitgebreide casuïstiek en verhelderende opdrachten.

Op een OK wordt gewerkt met patiënten en samengewerkt met collega's en andere disciplines; er wordt vergaderd, overlegd, gepland, georganiseerd en veranderd. Naast technische handelingen moeten de operatieassistent en de anesthesiemedewerker ook deze taken kunnen uitvoeren. In de Beroeps Voorbereidende Periode wordt bij het vak sociale vaardigheden ingegaan op sociaalcommunicatieve vaardigheden. Later in de opleiding krijgen meer specifieke functie-eisen aandacht zoals plannen, organiseren en het voeren van gesprekken. Klik hier om te bestellen.

Sociale Vaardigheden

Op een afdeling Radiotherapie, Radiologie en/of Nucleaire geneeskunde wordt gewerkt met patiënten en samengewerkt met collega's en andere disciplines; er wordt vergaderd, overlegd, gepland, georganiseerd en veranderd. Kortom, communicatie, patiëntgericht handelen, samenwerken, begeleiden en andere sociale vaardigheden behoren tot de functie-eisen.

Voor het vak Sociale vaardigheden bestaat nog geen specifieke vakliteratuur gericht op de radiodiagnostiek, radiotherapie en nucleaire geneeskunde, waarin de eindtermen en functie-eisen aan bod komen. Dit boek vult deze lacune. Klik hier om te bestellen.