Ik sta even stil, en dat is een hele vooruitgang.

Lesbrieven

 

Competenties

Voor competentie gericht onderwijs zijn de boeken met dvd van de serie Zo mooi anders in de zorg goed in te zetten. Per onderwerp zijn er docentenhandleidingen te downloaden. Voor vragen kunt u contact opnemen via info@nzco.nl.

Boek + dvd: Gedrag
Competenties: Aandacht en begrip tonen, op de behoefte van de klant richten
Beschrijving: Ingegaan wordt op het verschillende gedrag dat mensen laten zien. Aan de hand van vier verschillende communicatiestijlen wordt ingegaan op hoe je als helpende of verzorgende aandacht en begrip kunt tonen en op de behoefte van de klant kunt richten rekening houdend met de eigenheid van de zorgvrager.

Docentenhandleiding: lesbrief Gedrag

 

Boek + dvd: Teleurstellingen
Competentie: Leren; het geven en ontvangen van feedback
Beschrijving: Als een zorgvrager teleurgesteld is over aspecten van de zorg zal deze dat niet volgens de regels van feedback aan de zorgverlener melden. De ene zorgvrager wordt boos als hij of zij teleurgesteld is, de ander trekt zich juist terug. Hoe kan de leerling leren een teleurstelling van een ander zo tegemoet te treden dat een goed gesprek over de teleurstelling mogelijk wordt? En hoe kan hij zijn teleurstelling zo goed mogelijk uiten? En op welke manier leert hij van een teleurstelling?
Docentenhandleiding: lesbrief Teleurstellingen 

 

 Boek + dvd:Seksualiteit
Competentie: Overtuigen en be´nvloeden; grenzen stellen en assertief reageren
Beschrijving: Eigen grenzen stellen is moeilijk als de grens te maken heeft met je eigen normen en waarden. Hoe reageert een leerling professioneel als zijn grens door een zorgvrager wordt overschreden? Aan de hand van casu´stiek kan hij oefenen met het bepalen en uiten van zijn grens. Maar dat is niet voldoende, de leerling moet daarna de zorgbehoefte van een zorgvrager niet uit het oog verliezen. Hoe kan hij een professioneel gesprek voeren met iemand die zijn grens over is gegaan?
Docentenhandleiding: lesbrief Seksualiteit

 

Boek + dvd: Agressie
Competentie: Analyseren en onderzoeken, leren door zelfreflectie toepassen.
Beschrijving: Om te analyseren en te onderzoeken is aandacht voor detail belangrijk. Wat gebeurde er bij de ander, wat gebeurde er bij de leerling waardoor de situatie niet verliep zoals hij dat zou willen? De leerling leert op vier verschillende manieren te reflecteren op een situatie waarbij agressie heeft plaatsgevonden.
Docentenhandleiding: lesbrief Agressie