Wat geweldig dat niemand ook maar een moment hoeft te wachten met het verbeteren van de wereld.

Assertiviteit

 

In deze training leer je hoe je op een constructieve manier kunt opkomen voor jezelf, zowel verbaal als schriftelijk. Met sprekende voorbeelden wordt het verschil tussen passief, agressief en assertief reageren uitgelegd. Ook het begrip macht en de competenties ‘Samenwerken, overleggen, formuleren en rapporteren” komen aan bod.

Deze training maken wij op maat na aanvraag van uw instelling.