De plek om de wereld te verbeteren is allereerst in je eigen hoofd, hart en handen.

Veranderen

 

Een mens verandert niet graag, maar juist in de zorg komt het veelvuldig voor. In deze training sta je stil bij hoe jij tegen veranderingen aankijkt. Hoe overleef je veranderingsprocessen?  De competenties ”omgaan met veranderingen en aanpassen” en “gedrevenheid en ambitie tonen” komen aan de orde.

Deze training maken wij op maat na aanvraag van uw instelling.