Agressie is de tragische uitdrukking van onbevredigde behoeftes.

Omgaan met ziek zijn

 

Elk mens reageert anders op ziek zijn. In deze training worden verschillende vormen van reageren op ziek zijn besproken en worden instrumenten aangereikt om iemand op een klantgerichte manier te begeleiden in dit proces. De competenties “begeleiden en aansturen” en “beslissen en activiteiten initiëren” komen aan bod.

Deze training maken wij op maat na aanvraag van uw instelling.