Wie kan stil zijn als het modderige water tot rust komt?

E-mail disclaimer

E-mail disclaimer

E-mail disclaimer NZCO

Dit e-mailbericht en enige bijlage is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van het Nationaal Zorg College (NZCO) niet toegestaan.
Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u dit bericht en enige bijlage daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopieŽn ervan te wissen en te vernietigen.
Het NZCO is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht en/of enige bijlage. Het NZCO kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van dit bericht.